PGP d.o.o.

Avenija Dubrava 124,
10 040 Zagreb, Dubrava
Hrvatska

E-mail: pgp@pgp.hr
Telefon: +385 1 2995 097, +385 1 2850 625
Fax: +385 1 2850 622

DOBRODOŠLI!

P.G.P. d.o.o. je poduzeće u privatnom vlasništvu, specijalizirano za niskogradnju, utemeljeno 1994.g. danas s reputacijom poduzeća koje je u stanju osigurati kompletnu uslugu ishođenja radova u niskogradnji (izgradnja cesta i prometnica, vodovod, kanalizacija), a u vrijeme trajanja zimkih mjeseci čišćenje gradskih ulica i prometnica kao i koordinacija cijele Zimske baze Dubrava u našem vlasništvu.

Samo neki od dugogodišnjih investitora s kojima uspješno surađujemo su Hrvatske ceste, Janaf, Zagrebački holding i dr.

Osim navedenih usluga nudimo kompletan konzalting i pripremu projekata u visokogradnji,od nalaženja kvalitetnih lokacija za investiranje, ishođenja i prikupljanja sve potrebne dokumentacije, projektiranja te stručnog nadzora.

Svijesni činjenice da ste upravo vi, KUPCI, najvažniji dio naših projekata osnovna nam je MISIJA zadovoljiti sve vaše potrebe i želje, našim prozvodima ugraditi dodanu vrijednost kvalitetom izvođenja radova, lokacijom te funkcinalnim arhitektonskim riješenjima, a VIZIJA steći zadovoljne kupce koji su prepoznali naš INDETITET.